Våra vind- och källarförråd

Till lägenheten hör ett Vind- och ett källarförråd. Vilka dessa är ska säljaren vidare förmedla till dig. Om du inte vet var dina förråd är placerade, kontakta styrelsen.

Det är du som bostadsrättsinnehavare som skall hålla dessa utrymmen som tillhör lägenheten i gott skick och låsta med bra hänglås. Dessa utrymmen skall tömmas och städas före avflyttning och som tidigare nämnt ska du som flyttar vidare förmedla vilka förråd du haft till den nya köparen.

Ur brandsynpunkt är det förbjudet att förvara gods i korridoren utanför vind- och källarförrådet. Brandförsvaret kan p.g.a. av gods i korridor hindras att utföra sitt arbete. Gods i korridoren kan också hindra andra boende att komma fram till sitt förråd.

Vid ett par tillfällen har föreningen fått frågor från medlemmar där  lägenhetsförrådet skadats eller klippts sönder. I ett par fall beror detta på inbrott, därför rekommenderar vi inte att man förvarar stöldbegärligt gods i vind- och källarförrådet.  Ta för vana att titta till ditt förråd lite då och då.

Skulle du vilja hyra ett extra förråd kontakta föreningen brfvinbaret@hotmail.com