Våra parkeringar

Brf Vinbäret har 28 parkeringsplatser och 3 garage. Nedan finns all information gällande våra parkeringsplatser. Önskar du ställa dig i kö till parkeringsplats eller garage eller har du andra frågor går det bra att kontakta styrelsen på mail; brfvinbaret@hotmail.com.

 

Hyresnivåer

Priserna för parkeringarna bestäms utefter föreningens ekonomi.
För närvarande, 2018 är hyresnivåerna:

  • Parkeringsplats       2?? kr/månad
  • Garage                       5?? kr/månad

 

Hyreskontrakt och uppsägningstid för hyrd parkeringsplats

  1. En tid efter det att tilldelning av parkeringsplats skett får bostadsrättsinnehavaren två exemplar av  hyreskontraktet som skall undertecknas av hyresgästen. Ett exemplar behåller bostadsrättsinnehavaren själv och det andra exemplaret återsänds undertecknat till styrelsen. Mer information finns i följebrevet till hyreskontraktet.
  2. Uppsägning av P-plats skall alltid ske skriftligt till styrelsen som hanterar parkeringskön. Uppsägning kan ske med blankett som finns på Brf Vinbärets hemsida eller via mail.
  3. Överlåtelse av hyreskontrakt eller andrahandsuthyrning av P-plats får inte göras. P-plats är ej knuten till lägenheten, d.v.s säljer man lägenheten får köparen automatiskt inte p-platsen.
  4. När det gäller övriga parkerings- och kontraktsvillkor, se text i kontraktet för din P-plats.

 

Vanliga frågor

Hur lång tid tar det innan jag får en plats?
Hur lång tid det tar för dig att få en parkeringsplats varierar. Väntetiden beror på hur många som säger upp sin plats, vilket ofta sker vid flytt.

Någon har ställt sig på min parkeringsplats vad gör jag?
Tyvärr finns det inte mycket vi kan göra åt saken då föreningen inte har anlitade parkeringskontrollanter. Det du kan göra är att kontakta personen som har parkerat sin bil på din plats samt skriva en lapp.

Kan jag byta parkeringsplats med en granne?
Hittar du en granne som vill byta med dig meddelar ni styrelsen på mailen så ett byte kan ske.

 

Nuvarande parkeringsinnehavare

Garage 1:
Garage 2:
Garage 3:

Port 8?

Parkering 1:                     Parkering 15:
Parkering 2:
Parkering 3:
Parkering 4:
Parkering 5:
Parkering 6:
Parkering 7:
Parkering 8:
Parkering 9:
Parkering 10:
Parkering 11:
Parkering 12:
Parkering 13:
Parkering 14:

 

Parkeringskö
1
2