Vårt inpasseringssystem

Brf Vinbärets entréportarna har elektronisk låsning. Låssystemet består av passérbricka + porttelefon kopplad till lägenhetsinnehavarens telefon (fast, mobil eller IP).

När passérbrickan förs mot ”nyckelhålet” på porttelefonen tänds grön lampa och det hörs ett litet knäpp från låset, vilket betyder att det öppnats och är öppet i 7 sek..
Om röd lampa tänds är passérbrickan ej behörig på denna dörr.

Samtliga lägenhetsinnehavare har kvitterat ut fyra passérbrickor numrerade 1-4. Dessa 4 brickor följer lägenheten, dvs vid lägenhetsförsäljning lämnas brickorna till den nye ägaren. Extra brickor kan mot betalning beställas . Vid avflyttning från föreningen lämnas extra brickor tillbaka för avkodning.

Om en bricka tappats bort måste detta omedelbart meddelas till styrelsen så att brickan kan spärras mot obehörigt bruk. Det är därför viktigt att veta vilket nummer den förkomna brickan hade (1, 2, 3 eller 4). För att ersätta förkommen bricka kan medlemmen mot betalning beställa ny bricka.

Alla medlemmar har endast behörighet till porten där medlemmens lägenhet ligger och till de portar eller källarytterdörrar där lägenhetens lägenhetsförråd är beläget eller där medlemmen hyrt extra förråd. Källar och vindsförråd kan medlemmen nå via källarens korridorer och med hjälp av huvudnyckel som alla medlemmar har (skall ha lämnats över av tidigare lägenhetsägare till ny ägare vid övertagandet) För att ersätta borttappad huvudnyckel kan medlemmen mot betalning beställa ny nyckel via styrelsen.

Dörrarna skall vara stängda och låsta dygnet runt.

All administration av passérbrickorna utförs av styrelsen. Dvs. beställning av fler brickor, ändring av telefon-nummer, tillägg av namn i displayen för porttelefon, felanmälan etc. görs till brfvinbaret@hotmail.com

I ett strömlöst tillstånd finns batteriback-upp som varar 4-6 timmar. Skulle strömmen inte ha kommit tillbaka efter den tiden låses dörrarna automatiskt upp.

Släppa in gäster.

För ”insläpp” trycker man på 5 på svarstelefonen; vill man inte släppa in avslutar man bara samtalet. Samtalslängden när besökare ringer är max 30 sekunder.

Efter kl 21.00 är displayen inte upplyst för att man ska kunna söka på namn. Då får besökaren knappa in hela telefonnumret med hjälp av den knappsats som finns på den undre halvan av panelen d.v.s telefonnummer+ok.