För att ta del av faktabroschyren som delades ut tillsammans med kallelse till informationsmöte och extra stämma, klicka på länken nedan.

Faktabroschyr Stambyte Vinbäret