Frågor & Svar från informationsmöte 30 sep 2019

1. Vart kan man duscha under tiden som mitt badrum renoveras?

Svar: Duscharna som finns i källaren på Vagnmansgatan 14 kommer att fräschas upp så boende kan nyttja dessa under de 6 veckor man arbetar i din lägenhet.

2. Hur många lägenheter arbetar man i åt gången?

Svar: Man kommer arbeta i 12-16 lägenheter åt gången.

3. Varför kan man inte renovera (relina) avloppsrören istället för att byta ut dem?

Svar: När man gör en Relining så får man inte med sig helheten, det är bara ett sätt att köpa sig tid. Eftersom fastigheten har haft en del läckor så är ett stambyte det bästa alternativet.

4. Kommer det finns lutning på golvet i duschen?

Svar: Självklart, det måste vara en lutning enligt de branschregler som finns.

5. Vad händer med de lägenheter som inte har dusch idag?

Svar: Man kommer ta fram ett förslag så den boende ska kunna lägga till dusch som tillval, om detta är möjligt.

6. Kommer det finnas en tydlig prislista på tillvalen?

Svar: Ja det kommer finnas en prislista.

7. Behöver jag någon typ av dokumentation på badrummet ifall jag nyligen har köpt min lägenhet?

Svar: Det är alltid bra att ha men inget som vi kräver.

8. Vems ansvar är dammet som kommer spridas i min lägenhet under byggtiden?

Svar: Det är ett delat ansvar. NCC kommer sätta plast mot de andra rummen men det är även ägarens ansvar att täcka över möbler som man är rädd om.

9. Är planen att stambytet ska sätta igång 2020?

Svar: Ja om planen går dom den ska så sätter vi igång på Vagnmansgatan 6 den 7 januari 2020.

10. Vilka tider på dagen kommer arbetarna var i min lägenhet?

Svar: Deras arbetstid är kl. 7:00-16:00.

11. Om jag vill bo någon annanstans under byggtiden, står jag för den kostanden själv?

Svar: Ja du får själv stå för den ekonomiska biten ifall du väljer att bo på annat boende.

12. Kommer tvättstugor att fungera under tiden stambytet pågår?

Svar: Ja, de kommer vara igång

13. Vad anses som särskilda behov för att få en mulltoalett?

Svar: Har man en funktionsnedsättning eller har utökade nattliga behov så kan man få en mulltoalett under tiden som stambytet pågår i din lägenhet.

14. Om man är berättigad till en mulltoalett, när sätts denna in?

Svar: Den sätts in första arbetsdagen och töms med jämna mellanrum.

15. Vart ligger de tre toaletterna som man kan nyttja under stambytet?

Svar: Det finns en toalett i hus 6-10 (tvättstugan) och två stycken i hus 12-16 (tvättstugan).